fbpx

Pierwsza płaszczyzna rozwoju wg. Marii Montessori (3-6 lat)

Poprzednio pisałam o charakterystyce dziecka w wieku 0 – 3 lat, dziś kilka słów o kolejnym etapie czyli wiek 3 – 6 lat. Nadal jesteśmy w pierwszej płaszczyźnie rozwojowej, jednak jest ona zdecydowanie różna od pierwszej.

W wieku około 3 lat następuje duża zmiana u dziecka. Maria Montessori odkryła, że ​​3-latki przechodzą od nieświadomego wchłaniania wszystkiego w swoim otoczeniu do świadomego wchłaniania. Maria Montessori pisze:

„tak się składa, że ​​w wieku trzech lat wydaje się, że życie zaczyna się od nowa; bo teraz świadomość świeci w całej swojej pełni i chwale”. 

Co więcej, mówi:

„jego inteligencja nie rozwija się już po prostu przez istnienie: potrzebuje świata rzeczy, które dostarczają mu motywów do jego działania”.

Innymi słowy, dzieci w wieku od 3 do 6 lat nadal mają zdolność wchłaniania informacji ze swojego otoczenia, ale robią to poprzez aktywną eksplorację otoczenia i umieszczonych w nim materiałów. Robią to poprzez dotyk, manipulację i eksplorację! Następnie powtarzają, powtarzają, powtarzają, aby doskonalić swoje działania i dowiedzieć się wszystkiego o swoich zainteresowaniach. I widać to po ich zachowaniu. Maria mówi:

„stąd są dwie tendencje: jedna to poszerzanie świadomości poprzez czynności wykonywane w środowisku, druga to doskonalenie i wzbogacanie już wykonanych mocy. Pokazują one nam, że okres od trzeciego do szóstego roku życia jest konstruktywną doskonałością poprzez działanie”.

Obserwując dzieci w drugiej podpłaszczyźnie czyli w wieku 3 – 6 lat można zaobserwować: 

 • dziecko to intensywnie zapracowany pracownik – ​​zawsze chce coś zrobić i sam może podjąć inicjatywę 
 • rozwijają się indywidualne zainteresowania, a materiały (do pracy i nauki) różnią się w zależności od dziecka w oparciu o te zainteresowania 
 • nadal bardzo zmotywowane ruchem – potrzeba ruchu i pracy 
 • uczą się za pomocą zmysłów i fizycznej eksploracji – a nie poprzez mówienie
 • wzrastają zainteresowania naukowe – nagłe pragnienie wiedzy akademickiej i ciągłej wiedzy o otaczającym świecie 
 • pragną informacji o prawdziwym świecie 
 • koncentracja pogłębia się, a dzieci mogą pracować znacznie dłużej 
 • język wzywa dziecko, ale nie tylko język mówiony – chęć czytania i pisania rozwija się i pogłębia 
 • zainteresowany doskonaleniem umiejętności, a nie tylko badaniem materiałów – będzie powtarzał zadania w kółko, aż do perfekcji 
 • bardzo zainteresowany praktycznymi zadaniami życiowymi 
 • ważne jest dla dziecka zakończenie cyklu pracy – wybierają, wyjmuje, pracuje i odkłada materiał
 • potrzebuje przygotowanego środowiska do samodzielnego wykonywania zadań 

Jaka jest lub powinna być rola dorosłego w wychowaniu dziecka w wieku 3 – 6 lat?

Dorosły poza cechami podobnymi do tych dla dzieci w wieku 0 – 3 lat tzn. powinien wykazywać zrozumienie i wsparcie w dążeniu do samodzielności dziecka, powinien stawiać granice tam gdzie są one potrzebne, ale również nie powinien walczyć o władzę z dzieckiem.  Niezwykle istotna jest jeszcze jedna cecha dorosłego, który jest nauczycielem dziecka w wieku 3 – 6 lat. Taki dorosły powinien mieć w sobie szczęście i promieniować radością życia. Czasem może być to trudne, zwłaszcza gdy ma się sporo na głowie, ale trening czyni mistrza! Warto o to zadbać bo dzieci przejmują to co modelujemy, a przecież nie chcemy wymodelować niezadowolonego z życia dziecka, prawda?